Hodnocenie


zbozi.cz

aukro.cz

Odber noviniek

Máte záujem o zasielanie noviniek na Váš e-mail? Zaregistrujte sa!


Obchodné podmienky

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ nie sú zmluvné vzťahy upravené týmito obchodnými podmienkami, riadia sa Občianskym zákonníkom (40/1960 Zb.) Pre prípad spotrebiteľa. Alebo v prípade podnikateľov sa neupravené vzťahy riadia Obchodným zákonníkom (513/1991 Zb.).

Podaním objednávky súhlasíte s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami. Rovnako tiež potvrdzujete zoznámenie s týmito podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom. Všetky Vami podané objednávky sú záväzné.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky predovšetkým z dôvodu reálnej hrozby nesplnenia záväzku odberu tovaru či v prípade aktivít vedúcich k poškodeniu predajcu.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Predajca si vyhradzuje právo overiť telefonicky údaje uvedené v objednávke.

Registráciou dávate súhlas so zaradením poskytnutých údajov do našej databázy a možnosťou ich následného spracovania. Informácie sú využité len na vybavenie požadovaných objednávok. Chránime Vaše osobné údaje a postupujeme v súlade so zákonom č.101 / 2000 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho. Žiadosť o výmaz musí byť zaslaná písomnou formou (emailom) a predávajúci zaväzuje najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť jeho celkovú cenu. S celkovou sumou na zaplatenie je kupujúci oboznámený pri odosielaní objednávky a to ešte pred jej záväzným potvrdením. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v dôsledku preklepov či zle prevedených cien z jeho databázy - iba do doby fyzického odoslania tovaru. Pre tento prípad musí bezodkladne kontaktovať kupujúceho, ktorý má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy. Poštovné zadarmo je len v prípade nákupu nad 2000 Sk (cena po odpočítaní zliav). Náklady na výmenu tovaru hradí kupujúci.

Kupujúci má podľa platného Občianskeho zákonníka právo zrušiť odoslanú objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ak sa k tomuto kroku rozhodne, musí postupovať podľa podmienok uvedených v sekcii Vrátenie tovaru a reklamácie.

Poštovné a doprava

Zaslaní tovaru prostredníctvom služieb Slovenskej pošty alebo dopravcu TopTrans:

Doručenie zásielky obvykle do troch pracovných dní od expedície.
O odoslaní tovaru budete informovaní e-mailom.
Možnosť vyzdvihnutia zásielky na pošte v prípade nezastihnutia na uvedenej adrese.
Platba dobierkou, alebo obyčajné vyzdvihnutie zásielky po platbe prevodom.
Výška poštovného podľa hmotnosti objednaného tovaru (viď. Tabuľka)
Osobný odber v našej kamennej predajni:

Možnosť vyskúšania tovaru priamo na predajni
Bez nákladov na poštovné
Možnosť platby v hotovosti
Zostáva nárok na vrátenie tovaru do 14 dní
Cena dopravy:

1 - 10 kg = 150 Sk
10 - 30 kg = 250 Sk
30 - 100 kg = 550 Sk (top trans)
100 - 200 kg = 1000 Sk (top trans)
možnosti platby

platba dobierkou
Platba vopred na účet
Hotovosti na predajni
Vrátenie alebo výmena tovaru

Ak ste obdržali zásielku a zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali nie je úplne podľa vašich predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť. V súlade so zákonom má právo zákazník odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, tak vždy postupujte nasledovne:

pre vrátenie tovaru a peňazí: do balíka vložte kópiu faktúry + sprievodný list s textom: Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.
pre výmenu tovaru: do balíka vložte kópiu faktúry + sprievodný list s textom: Požadujem výmenu tovaru za .... Vrátený produkt môžete vymeniť za akýkoľvek tovar z ponuky. Ak bude cena vybraného tovaru väčšia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, peňažný rozdiel Vám vrátime.
Na sprievodný list uveďte taktiež vašu adresu, telefón, email a číslo účtu, na ktorý chcete vrátiť peniaze. Pokiaľ nemáte účet, peniaze vám budú poslané formou zloženky.

Zásielku pošlite na adresu uvedenú na faktúre.

Tovar musí byť v pôvodnom obalu.Nepoškozené.

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@zatechservis.cz), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.